Sirene di notte

Caduta a Cividate, 53enne finisce in ospedale